MWZ 2018- Gimnazja

W przypadku rejestracji tylko szkoły prosimy wstawić minus w miejsce nazwiska ucznia


Nazwa szkoły: Ulica szkoły: Kod pocztowy szkoły: Miejscowość: Imię n-la przygotowującego: Nazwisko n-la przygotowującego: E-mail zgłaszającego: E-mail szkoły:

Uczeń 1: Uczeń 2: Uczeń 3: Uczeń 4: Uczeń 5: Podaj wynik: + =