MWZ 2018-Szkoły ponadgimnazjalne

Nazwa szkoły: Ulica szkoły: Kod pocztowy szkoły: Miejscowość: Imię n-la przygotowującego: Nazwisko n-la przygotowującego: E-mail zgłaszającego: E-mail szkoły:

Drużyna 1:
Uczeń 1: Uczeń 2: Uczeń 3:

Drużyna 2:
Uczeń 1: Uczeń 2: Uczeń 3: Podaj wynik: + =