Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Rekrutacja 2019

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Media o nas

Ekonomik dla Niepodległej

Mobilność edukacyjna w programie Erasmus+

erasmus

Szansą na rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli

W ramach projektu wsparcie otrzymają uczniowie klas III kształcący się w zawodach technik ekonomista, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz nauczyciele zawodu. Projekt skierowany do uczniów klas III kształcących się w zawodach:


• rok szkolny 2015/2016 technik ekonomista i technik informatyk
• rok szkolny 2016/2017 wszystkie zawody oraz nauczycieli zawodu. W projekcie zaplanowano m.in. 4 tygodniowe praktyki dla uczniów i 2 tygodniowe staże dla nauczycieli oraz przygotowanie kulturowe i językowe

 

Materiały dla nauczycieli:

Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji

Materiały dla uczniów:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Zgoda udziału w projekcie Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017 Formularz zgłoszeniowy Formularz CV Europass Więcej o Europass Galeria