Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji od 01.05.2017

Rekrutacja 2017/2018

Wykaz podręczników 2017/2018

Matematyka w zarządzaniu

Wirtualny Spacer

Bursa nr 1

Przetargi

Media o nas

Informacje

Biblioteka gromadzi książki, broszury, czasopisma, zbiory audiowizualne i multimedia. Struktura zbiorów zgodna jest z profilem szkoły i potrzebami czytelników.

Są to:

 

Literatura pedagogiczna, w tym programy i rozkłady materiałów poszczególnych kierunków i przedmiotów obowiązujących w naszej szkole, plany dydaktyczno-wychowawcze, konspekty lekcji i scenariusze uroczystości szkolnych opracowane przez nauczycieli naszej szkoły, czasopisma pedagogiczne i multimedia. Regulaminy wewnętrzne szkoły: statut szkoły, WSO, PZO, szkolne plany nauczania, program wychowawczy, profilaktyki i inne. 


Godziny otwarcia :

Poniedziałek 8.00 - 18.30
Wtorek 8.00 - 18.30
Środa 8.00 - 18.30
Czwartek 8.00 - 18.30
Piątek 8.00 - 18.30

 

 

 

 

 

W bibliotece pracują: