Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Podręczniki w roku 2018/2019

Matematyka w zarządzaniu

Wirtualny Spacer

Bursa nr 1

Gazetka edukacyjna

Rok dla Niepodległej

Media o nas

Rekrutacja do bursy nr 1

 

 Dokumenty do pobrania: 

 

 > Deklaracja o kontynuacji pobytu  <

> Wniosek o przyjęcie <

> Wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej <

Oświadczenie kryterialne pełnoletniego <

Oświadczenie kryterialne niepełnoletniego <

Oświadczenie woli przyjęcia (kandydat niepełnoletni) <

Oświadczenie woli przyjęcia (kandydat pełnoletni) <