Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Rekrutacja 2020

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Ekonomik dla Niepodległej

Egzamin zawodowy

 

 

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalyfikacje zawodowe 

Informatory dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2012/2013 i później (nowa podstawa programowa)

Technik ekonomista /.pdf

Technik informatyk /.pdf

Technik hotelarstwa /.pdf

Technik obsługi turystycznej /.pdf

 

Europass

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe


Każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał zewnętrzny egzamin potwierdzajacy kwalifikacje awodowe, będzie mógł otrzymać Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Suplement stanowi szczegółowy opis umiejetności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu. Dokument ten jest ściśle powiązany z zawodem - w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymują do niego taki sam suplement. Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Suplement nie zastępuje oryginału dyplomu.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe będzie wydawany na zasadzie dobrowolności przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement będzie wydawany w języku polskim oraz na życzenie posiadacza dyplomu również w wersji angielskiej. Zarówno polska jak i angielska wersja suplementu wydawane będą nieodpłatnie. Tłumaczenie suplementu na inne języki będzie musiało zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego na koszt posiadacza dyplomu.

Więcej informacji: www.europass.org.pl 

Wniosek /.pdf/ - wydrukuj, wypełnij i prześlij na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 18-400 Łomża ul. Nowa 2