Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Rekrutacja 2020

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Ekonomik dla Niepodległej

COVID-19

Harmonogram spotkań z rodzicami w czwartek, 17 września 2020r.

Obowiązujce procedury bezpieczeństwa >> POBIERZ <<

 

Godz. 17.00 klasy pierwsze

- rodzice uczniów klas I spotykają się na sali gimnastycznej z Dyrekcją szkoły, zachowany zostanie odstęp od innych uczestników spotkania;

-po części w sali gimnastycznej udają się na spotkanie z wychowawcami do klas wskazanych w harmonogramie.

Rodzice uczniów klas II- IV mają spotkania z wychowawcą; przybywają na godziny wskazane w harmonogramie bezpośrednio do klas.

 

Sala/   Godzina

16.30

17.00

17.30

18.00

11

 

 

2P

 

16

4G

 

 

3I

17

 

1T

 

 

18

 

 

2I

 

19

4J

 

 

3H

47

 

1E

 

 

48

 

1H

 

 

49

 

 

2T

 

50

4C

 

 

3C

31

4B

 

 

3J

32

 

 

2A

 

33

 

1ER

 

 

34

 

 

2G

 

35

 

1I

 

 

36

 

 

2R

 

37

 

1P

 

 

38

 

 

2J

 

40

4A

 

 

3B

15

 

 

2H

 

51

4I

 

 

3A

SB1 (w bursie)

4H

 

 

3G

 

 

 

17.30 – na Sali gimnastycznej spotyka się komitet studniówkowy w celu ustalenia ewentualnych działań przygotowujących do studniówki- po 1 przedstawicielu uczniów, rodziców i wychowawcy;

 

Możliwość spotkań indywidulanych z pozostałymi nauczycielami:
w godzinach: 16.30- 19.00 (pokój nauczycielski) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Przedstawiciele Rady Rodziców spotkają się w innym terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego (informacja poprzez sms) w celu wybrania nowego Zarządu oraz uchwalenia programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły (do dnia 30 września).