TECHNIK EKONOMISTA


Dlaczego warto?

Technik ekonomista to najlepszy sposób na zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania rynku. Jeżeli jesteś ciekawy świata i zachodzących w nim zjawisk, dociekliwy i spostrzegawczy to wiedza ta pozwoli Ci w świadomy sposób poruszać się w biznesie. Decyzje jakie będziesz w przyszłości podejmował będą oparte na dogłębnych analizach rynku – a to jest najlepsza droga do sukcesu.

W zawodzie technik ekonomista uczniowie posługują się nowoczesną technologią oraz korzystają z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i zarządzania magazynem.

Umiejętności

Technik ekonomista potrafi:


Perspektywy

Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, który stwarza duże szanse zatrudnienia. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz pracę w:

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.