TECHNIK EKONOMISTA


Dlaczego warto?

Technik ekonomista to osoba o umiejętnościach poszukiwanych w każdej firmie, instytucji i urzędzie.

Zdobywając zawód technika ekonomisty stworzysz sobie duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy w różnych jednostkach organizacyjnych lub prowadzenia własnej działaności gospodarczej.

Jako ekonomista będziesz ceniony na rynku pracy, ponieważ posiadać będziesz umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, które występują w każdym przedsiębiorstwie.

Nauczysz się praktycznych umiejętności wymaganych przez pracodawców, m.in.:

Szkoła nauczy Cię ponadto posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów:

Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, sprzedaży i marketingu.

Umiejętności


Technik ekonomista potrafi:


Perspektywy

Jako technik ekonomista będziesz mieć możliwość podjęcia pracy m.in:

Po ukończeniu technikum jest możliwość kontynuacji nauki na studiach o takim samym lub podobnym profilu, ale również na dowolnie wybranym kierunku.