Technik EkonomistaTECHNIK EKONOMISTA

Dlaczego warto?

Technik ekonomista to osoba o umiejętnościach poszukiwanych w każdej firmie, instytucji i urzędzie.

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz utworzenie i prowadzenie własnej działalności.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w każdym współczesnym przedsiębiorstwie.
Pracodawcy oczekują od pracowników praktycznych umiejętności, związanych między innymi z :

 • polityką zatrudnienia
 • naliczaniem wynagrodzeń
 • rozliczaniem ubezpieczeń i podatków
 • księgowością
 • obrotem pieniężnym
 • zaopatrzeniem
 • sprzedażą
 • gospodarką magazynową
 • rozliczaniem produkcji
 • wykonywaniem prac biurowych
 • Szkoła uczy posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów:
 • finansowo-księgowych
 • kadrowo-płacowych
 • zarządzania magazynem
 • Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

  Umiejętności


  Technik ekonomista potrafi:

 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi
 • gospodarować finansami
 • zarządzać personelem
 • obliczać, interpretować miary statystyczne
 • przetwarzać wyniki badań
 • sporządzać dokumenty i sprawozdania
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem
 • wypełniać deklaracje podatkowe
 • współpracować z instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami
 • prowadzić korespondencję biznesową
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej
 • obliczać wskaźniki efektywności
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • stosować przepisy prawa

 • PERSPEKTYWY

  Możliwość podjęcia pracy:
 • w urzędach administracji publicznej
 • w bankach i urzędach skarbowych
 • w instytucjach ubezpieczeniowych
 • w jednostkach samorządów terytorialnych
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • w działach finansowo księgowych
 • w działach kadrowo-płacowych
 • w działach marketingu
 • w działach sprzedaży
 • na stanowiskach kierowniczych
 • Możliwość podjęcia nauki na uczelniach wyższych