TECHNIK INFORMATYK


Dlaczego warto?

Technik informatyk doskonale odpowiada wyzwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach oraz dużemu zapotrzebowaniu rynku pracy na fachowców w dziedzinie IT.

Według prognozy "Rzeczpospolitej": „Królami rynku pracy pozostaną informatycy, tym bardziej, że rozwój gospodarki pociąga za sobą coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.” ( Prognoza "Rzeczpospolitej": Faworyci rynku pracy 2017 r. )

Zdobywając ten zawód posiądziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej:

 1. Systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne
  Nauczysz się między innymi: planować konfiguracje, dobierać podzespoły i montować z nich komputery; przygotowywać do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym; przygotowywać i konfigurować urządzenia peryferyjne; zabezpieczać, rekonfigurować i utrzymywać w optymalnej wydajności systemy operacyjne; diagnozować i usuwać usterki komputera, urządzeń mobilnych i peryferyjnych oraz systemu operacyjnego.
 2. Sieci komputerowe
  Nauczysz się między innymi: dobierać urządzenia sieciowe, serwery, media transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej; montować okablowanie strukturalne lokalnej sieci komputerowej według projektu, instalować i konfigurować urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne; zapewniać właściwe działanie sieci lokalnej i ją modernizować; administrować zasobami i użytkownikami sieci lokalnej; podłączać sieć lokalną do Internetu i zabezpieczać przepływ danych; nadzorować politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej; diagnozować i naprawiać awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej.
 3. Programowanie, witryny i aplikacje internetowe oraz bazy danych
  Nauczysz się między innymi: programować proste aplikacje desktopowe i mobilne; projektować i wykonywać strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią; budować dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów; tworzyć aplikacje i skrypty wykonywane po stronie klienta oraz serwera; projektować i tworzy bazy danych; tworzyć i obrabiać grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych; zabezpieczać strony internetowe oraz bazy danych; konfigurować i naprawiać bazy danych.

Oprócz nauki języków obcych, nauczanie w technikum obejmuje też tzw. język obcy zawodowy pozwalający zapoznać się ze słownictwem stosowanym w branży.

Umiejętności

Technik informatyk jest przygotowany do:

 1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 3. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 4. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 5. projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Cechy, które ułatwiają prace w tym zawodzie to:

Perspektywy

Technik informatyk ma duże (z zasady, dużo większe niż w innych zawodach) możliwości pracy w różnych firmach. Obecnie, praktycznie każda firma ma sprzęt informatyczny, oprogramowanie i sieć. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwia pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw – zarówno związanych bezpośrednio z (szeroko pojętymi) usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do przeróżnych celów.

Informatyk może wykonywać swoją pracę zdalnie bez wychodzenia z domu, również dla pracodawców (czy zleceniodawców) spoza granic kraju czy nawet kontynentu (!). Języki programowania, którymi posługuje się informatyk, są powszechnie używane na całym świecie.

Po technikum można kontynuować edukację na studiach (uniwersyteckich lub politechnicznych) o takim lub podobnym profilu,a także podjąć kształcenie na dowolnie wybranym kierunku. Można także pójść do pracy, której oferta - dla tego zawodu - jest bogata lub też założyć własną działalność gospodarczą.