TECHNIK PROGRAMISTA


Dlaczego warto?

Zdobywając ten zawód posiądziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach branży IT - programistycznej:

Oprócz nauki języków obcych, nauczanie w technikum obejmuje też tzw. język obcy zawodowy pozwalający zapoznać się ze słownictwem stosowanym w branży.


Umiejętności

Technik programista jest przygotowany, w ramach kwalifikacji tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, do:

oraz - w zakresie kwalifikacji projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji - do:

Cechy, które ułatwiają prace w tym zawodzie to:


Perspektywy

Technik programista ma duże możliwości pracy w różnych firmach.

Programista może pracować w firmach tworzących (w tym testujących) oprogramowanie różnego typu: od aplikacji po sterowniki urządzeń (firmy takie często nazywane są mianem software house’ów - w Olsztynie dużą firmą tworzącą oprogramowanie jest np. ZETO Software.). Np. w firmach:

Oprócz pracy w tego typu przedsiębiorstwach programista może pracować w firmach tworzących/produkujących sprzęt, które od razu tworzą oprogramowanie dla sprzętu, który produkują. Na rynku olsztyńskim tak jest w firmach zaawansowanych nowoczesnych technologii jak np. ZORTRAX czy Dramiński. Duże firmy ubezpieczeniowe czy telekomunikacyjne (korporacje) również mają swoje działy programistyczne tworzące różnego rodzaju oprogramowanie, w tym ostatnio bardzo rozwijane oprogramowanie Business Intelligence BI - do procesu przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ponadto programiści pracują również w urzędach jak np. Urząd Marszałkowski, gdzie są działy informatyczne a w nich sekcje programistyczne.

Programista może wykonywać swoją pracę zdalnie bez wychodzenia z domu, również dla pracodawców (czy zleceniodawców) spoza granic kraju czy nawet kontynentu (!). Języki programowania, którymi posługuje się programista, są powszechnie używane na całym świecie.

Po technikum można kontynuować edukację na studiach (uniwersyteckich lub politechnicznych) o takim lub podobnym profilu, a także podjąć kształcenie na dowolnie wybranym kierunku. Można także pójść do pracy lub też założyć własną działalność gospodarczą – zapotrzebowanie rynku pracy na programistów jest bardzo duże, mało tego - zapotrzebowanie na programistów wzrasta.

Obecnie na polskim rynku pracy brakuje ponad 50 tys. programistów a zgodnie z analizami do 2020 roku będzie brakować ich nawet 200 tys. Odzwierciedlają to bardzo liczne oferty pracy dla programistów, które stanowią zdecydowanie największą część z wszystkich ofert pracy w sektorze IT. Dlatego istnieje wielkie zapotrzebowanie by system kształcenia zawodowego przygotowywał kadry na potrzeby gospodarki, stwarzając możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych. Ale przede wszystkim tworzył ścieżkę szybkiego, praktycznego przygotowania programistów gdyż brakuje ich w każdym sektorze, i będzie brakowało szczególnie w kontekście potrzeb tzw. Przemysłu 4.0, który m.in. integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi.