Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Wykaz podręczników 2019/2020

Ekonomik dla Niepodległej
2010-06-04 18:22 przez

Europass


Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał zewnętrzny egzamin potwierdzajacy kwalifikacje awodowe, będzie mógł otrzymać Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Suplement stanowi szczegółowy opis umiejetności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu. Dokument ten jest ściśle powiązany z zawodem - w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymują do niego taki sam suplement. Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Suplement nie zastępuje oryginału dyplomu.
    
Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe będzie wydawany na zasadzie dobrowolności przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement będzie wydawany w języku polskim oraz na życzenie posiadacza dyplomu również w wersji angielskiej. Zarówno polska jak i angielska wersja suplementu wydawane będą nieodpłatnie. Tłumaczenie suplementu na inne języki będzie musiało zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego na koszt posiadacza dyplomu.
Więcej informacji: www.europass.org.pl

* Wniosek - pobierz, wypełnij i prześlij na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
                 18-400 Łomża ul. Nowa 2