Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Wykaz podręczników 2019/2020

Ekonomik dla Niepodległej
2010-10-08 18:32 przez

Poczuć się studentem


W czwartek 7 października 2010 uczniowie klasy 3j i 4j kształcący się w zawodzie technik informatyk pod opieką nauczycieli Bogdana Radzymińskiego, Marka Milczarza, Tomasza Nizioła i Mariusza Chyżego w ramach projektu "Informatyka+" uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki w Warszawie. Zajęcia składały się z dwugodzinnego wykładu oraz trzygodzinnych warsztatów w laboratorium komputerowym. Każdą jednostkę (wykład + warsztaty) kończył test sprawdzający.

Temat zajęć: Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji.

Prowadzący wykład dr inż. Krzysztof Różanowski w interesujący sposób przedstawił współczesne zagrożenia bezpieczeństwa i przykłady ataków na systemy informatyczne.
Omówił także następujące zagadnienia:
- Ataki i zagrożenia przypadkowe lub powstałe w efekcie celowego działania.
- Ataki i zagrożenia mogące wynikać z nieświadomości lub naiwności użytkownika lub motywowane chęcią zysku czy odwetu.
- Ataki i zagrożenia mogące pochodzić z zewnątrz systemu lub od jego środka.
Przedstawione zostały problemy bezpieczeństwa sieci komputerowych w warstwie sieciowej i transportowej. Na tej podbudowie scharakteryzowane były systemy wykrywania włamań IDS/IPS, których zadaniem jest identyfikacja i reagowanie na nieautoryzowaną działalność skierowaną przeciwko chronionym zasobom sieciowym.

Prowadzący warsztaty dr inż. Krzysztof Różanowski i dr inż. Dariusz Chaładyniak nadzorowali w laboratorium komputerowym wykonywaną przez uczniów naszej szkoły, praktyczną realizację i testowanie skuteczności działań systemów wykrywania włamań na przykładzie programu Snort. Program potrafi przeprowadzać analizę pakietów, wyszukiwać i dopasowywać podejrzane treści, a także wykrywać ataki i anomalie np. ataki na serwery WWW, ukryte skanowanie portów czy próby identyfikacji. Przygotowane zostało środowisko pracy w postaci maszyny wirtualnej z konfiguracją: system Snort, aplikacja zarządzania danymi BASE dla danych z systemu Snort, serwer WWW+ PHP, MySQL, ADOdb, zestaw exploitów oraz skaner sieciowy (Nessus). Celem ćwiczenia była właściwa konfiguracja i utworzenie własnych reguł wykrywania włamań i ich kwalifikacja do określonej klasy ataków w zależności od sygnatur wykorzystywanych exploitów.

Uczniowie poprawnie wykonali zadanie oraz zaliczyli test sprawdzający wiedzę i umiejętności.

Zajęcia były ciekawe i zainteresowały uczniów.

Warto być studentem.


Bogdan Radzymiński