Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Wykaz podręczników 2019/2020

Ekonomik dla Niepodległej
2010-10-29 19:24 przez

Ossis i Wessis - historia dwóch społeczeństw


W czwartek, 28 października 2010 roku w Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie odbyło się spotkanie z dr Adamem Hołubem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, będące zarazem lekcją historii poświęconą 20 rocznicy zjednoczenia Niemiec. W trakcie spotkania uczniowie szczegółowo zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

1. zarys dziejów RFN i NRD na tle rywalizacji bloków socjalistycznego i kapitalistycznego,
2. rozwój stosunków polsko-niemieckich RFN i NRD,
3. kwestia utworzenia muru berlińskiego oraz wcześniejszy ,,kryzys berliński" i blokada Berlina,
4. obalenie muru berlińskiego i wkład Polski w wydarzenia w Niemczech w 1989 roku,
5. podziały społeczne we współczesnych Niemczech i wzajemne odniesienia między "Ossi" i "Wessi" po zjednoczeniu.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 3h.

Lidia Delegacz
Marcin Werbowy