Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Podręczniki w roku 2018/2019

Matematyka w zarządzaniu

Wirtualny Spacer

Bursa nr 1

Gazetka edukacyjna

Rok dla Niepodległej

Media o nas
2009-02-04 16:53 przez

Regulamin


REGULAMIN

wojewódzkiego konkursu ?Matematyka w Zarządzaniu?

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego

 

 1. Celem konkursu ?Matematyka w Zarządzaniu? jest popularyzowanie zastosowań matematyki w różnych aspektach życia społecznego oraz dostarczenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych satysfakcji z umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w praktyce.

2.      Organizatorem konkursu jest dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie.

3.      Konkurs objęty jest patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

4.      Siedzibą konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie.

5.      Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

6.      Każda szkoła może wytypować dwie 3-osobowe drużyny. Szkoły, które w poprzedniej edycji konkursu zajęły pierwsze cztery miejsca mogą wytypować trzy drużyny, których skład przesyła w terminie ustalonym harmonogramem konkursu.

7.      Przewodniczący komisji może wyrazić zgodę na indywidualny udział uczniów w konkursie.

8.      Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie powołuje komisję konkursową.

9.      Przewodniczącym komisji konkursowej jest dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie.

10.  Do zadań komisji konkursowej należy:

 1.  
  •  
   1. ocena prac konkursowych,
   2. ustalenie kolejności miejsc zajętych przez poszczególnych uczniów,
   3. przygotowanie protokołu.

[

11.  Zatwierdzone przez przewodniczącego komisji konkursowej pytania i zadania konkursowe objęte są tajemnicą do momentu komisyjnego ich otwarcia na początku konkursu.

12.  Prace uczestników konkursu są kodowane w sposób określony przez komisję konkursową.

13.  Rozwiązania zadań konkursowych spełniać muszą kryteria poprawności matematycznej i ekonomicznej oraz umożliwiać odczytanie i zrozumienie toku myślowego uczniów. W przypadku, gdy do jednego zadania podanych jest kilka rozwiązań (jedno prawidłowe, inne błędne), komisja nie przyznaje punktów.

14.  Przy rozwiązywaniu zadań uczestnicy nie mogą używać korektora, a zadania rozwiązywane ołówkiem nie będą sprawdzane.

15.  Czas rozwiązywania zadań konkursowych ustalony jest przez komisję konkursową.

16.  Nie przyznaje się miejsc ex aequo. W przypadku tej samej liczby punktów komisja konkursowa bierze pod uwagę kompletność rozwiązań zadań i komentarzy.

17.  Dopuszcza się możliwość używania tablic matematycznych i kalkulatorów
(z wyjątkiem graficznych).

18.  Nauczyciele odpowiedzialni za odbiór prac konkursowych oraz ich kodowanie nie mogą uczestniczyć w pracach komisji oceniającej prace konkursowe.

19.  Prace konkursowe uczniów pozostają kodowane do momentu ustalenia kolejności miejsc.

20.  Opublikowane wyniki prac komisji mają charakter ostateczny.

21.  Wyniki konkursu mogą być ogłoszone tego samego dnia lub w innym dniu określonym w harmonogramie konkursu.