Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Podręczniki w roku 2018/2019

Matematyka w zarządzaniu

Wirtualny Spacer

Bursa nr 1

Gazetka edukacyjna

Rok dla Niepodległej

Media o nas
2017-05-09 07:16 przez Administrator ZSE

Spotkanie z Panią Profesor Izabelą Lewandowską


W dniu 3 kwietnia b.r. gościła w Naszej Szkole Pani Profesor Izabela Lewandowska. Jest ona pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotem jej badań i pasją życia jest dziedzictwo kulturowe Warmiaków i Mazurów. W trakcie spotkania z uczniami klas IVG i IVH, dla których było ono w pewnym sensie uzupełnieniem treści realizowanego modułu z historii i społeczeństwa” Warmia i Mazury, moja mała Ojczyzna na przestrzeni dziejów” dowiedzieli się o cechach kultury niematerialnej dawnych mieszkańców naszego regionu między innymi o tym, że gwara warmińska, którą niestety posługuje się już tylko garstka mieszkańców Warmii, została uznana za dziedzictwo kulturowe. Jest to pierwszy wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego z terenu Warmii i Mazur.Spotkanie trwało za krótko jak stwierdził jeden z jego uczestników, ale Pani Profesor deklarowała chęć dalszych kontaktów z Naszą Szkoła.