Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Podręczniki w roku 2018/2019

Matematyka w zarządzaniu

Wirtualny Spacer

Bursa nr 1

Gazetka edukacyjna

Rok dla Niepodległej

Media o nas
2017-09-21 09:59 przez Administrator ZSE

Wizyta prof. Chojnowskiego


W dniu 25 maja 2016 r. gościliśmy w naszej szkole prof. dr hab. Zbigniew Chojnowskiego - profesora nauk humanistycznych (od 18 IV 2013) zatrudnionym w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kieruje Zakładem Literatury Współczesnej i Teorii Literatury. Bada literaturę XX i XXI wieku. Koncentruje się na zagadnieniach poezji, ideach poezji, problemach tożsamościowych, literaturze PRL-u i emigracyjnej, wyobraźni religijnej, geopoetyce, nowym regionalizmie. Analizuje piśmiennictwo mazurskie XIX stulecia pod względem tematyczno-językowym oraz kulturowym.

Profesor wygłosił prelekcje dotyczącą literatury Warmii i Mazur, przedstawił sylwetki poetów naszej małej ojczyzny, odczytał wiersze, m.in. Michała Kajki i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu, a na koniec zadawali pytania dotyczące nie tylko poetów o których mówił prof. Chojnowski, ale zainteresowani byli twórczością naszego prelegenta, który także zalicza się do grona poetów Warmii i Mazur.

Galeria artykułu