Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Podręczniki w roku 2018/2019

Matematyka w zarządzaniu

Wirtualny Spacer

Bursa nr 1

Gazetka edukacyjna

Ekonomik dla Niepodległej

Media o nas
2018-06-13 06:20 przez Administrator ZSE

Konferencja Wychowanie ku wartościom jako wyzwanie i zadanie szkoły


14 maja 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja zatytułowana ” Wychowanie ku wartościom jako wyzwanie i zadanie szkoły”. Olsztyńską Delegaturę IPN reprezentował pracownik Biura Edukacji Narodowej Sebastian Nowakowski, który wygłosił prelekcję pt. „Patriotyzm wczoraj i dziś”. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podczas wystąpienia podkreślał, że wychowanie patriotyczne jest ciągłym wyzwaniem i zadaniem szkoły. Wykłady wygłosiły również Prof. dr hab. Krystyna Chałas Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL oraz dr hab. Zdzisława Kobylińska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ostatnim elementem spotkania był panel „dla Niepodległej”, w czasie którego zaprezentowano przykłady dobrych praktyk dotyczące funkcji patrona szkoły w budowaniu przestrzeni aksjologicznej oraz kształtowania postaw patriotycznych poprzez realizację projektów edukacyjnych. ZSE na konferencji reprezentowali: Pan Dyrektor Stefan Procyk, Pani Wicedyrektor Katarzyna Głybowicz oraz nauczyciel historii Pani Ewelina Portas.

Galeria artykułu