Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Rekrutacja 2020

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Ekonomik dla Niepodległej
2018-01-10 15:38 przez Administrator ZSE

Spotkanie z Centrum Informacji Księgowej


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie został partnerem Centrum Informacji Księgowej. Nawiązanie tej współpracy daje uczniom naszej szkoły możliwość bezpłatnego podejścia do Egzaminu C.I.K. Standardowo taki egzamin podlega opłacie.

Centrum Informacji Księgowej powstało w 2011 roku. Obecnie skupia ponad 5 tysięcy zweryfikowanych biur rachunkowych i 100 tysięcy księgowych. Realizowana inicjatywa cieszy się dużym uznaniem w środowisku związanym z branżą rachunkowo – księgową.

Certyfikat Księgowy C.I.K. wydawany jest po deregulacji zawodu księgowego w 2014 roku i jest potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej w branży księgowej.

Możliwość zdobycia takiego Certyfikatu ma duże znaczenie dla uczniów naszej szkoły, którzy kształcą się w klasach ekonomicznych zdobywając tytuł technika ekonomisty. Jest on potwierdzeniem opanowania wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego. Dokument ten ma duże znaczenie podczas podejmowania pracy i brany jest pod uwagę przez zatrudniającego pracodawcę. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin trafią na listę Certyfikowanych Księgowych C.I.K. Posłuży ona do weryfikacji sprawdzonych i przygotowanych do zawodu pracowników. Absolwenci z tymi uprawnieniami, którzy zdecydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży rachunkowo – księgowej, zyskają w oczach swoich przyszłych klientów.

W celu zachęcenia uczniów do podjęcia próby zdobycia Certyfikatu zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Centrum Informacji Księgowej. Odbyło się ono w szkole 6 czerwca dla klas trzecich o profilu ekonomicznym, a poprowadził je pan Maksym Popow. Prowadzący wyjaśnił, czym zajmuje się C.I.K., jak wyglądają certyfikaty księgowych i certyfikaty biur rachunkowych, jaka jest różnica między certyfikatem C.I.K., a księgowymi z licencją Ministerstwa Finansów i czym różni się Świadectwo Kwalifikacyjne od Certyfikatu Księgowego.

Pan Popow przedstawił warunki potrzebne do spełnienia w celu zdobycia Licencji Ministerstwa Finansów oraz opowiedział o tym, kto może zostać księgowym po deregulacji i kto może przystąpić do egzaminu C.I.K. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali również kody za pomocą, których można w ciągu siedmiu dni, od daty ich otrzymania, podejść do egzaminu próbnego. Daje to możliwość przejrzenia arkusza egzaminacyjnego oraz kolejnego, bezpłatnego podejścia w dowolnym terminie. Pozytywny wynik egzaminu upoważnia do uzyskania Certyfikatu C.I.K.

Dziękujemy panu Maksymowi Popowowi za ciekawe i obszerne omówienie zagadnienia.