Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Rekrutacja 2020

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Ekonomik dla Niepodległej
2019-10-29 10:17 przez Administrator ZSE

Uroczyste ślubowanie uczniów klas I w Ekonomiku


W czwartek 19 września odbyła się uroczystość – ślubowanie uczniów klas I. Jest to coroczne spotkanie, podczas którego przyjmujemy nowych uczniów w poczet społeczności uczniowskiej.

Prowadzący apel uczniowie klasy II B przywitali dyrekcję, grono pedagogiczne, rodziców oraz uczniów klas I. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły Stefan Procyk, który powitał nowych uczniów i podziękował ich rodzicom za zaufanie, jakim obdarzyli naszą szkołę. Jako kolejny głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców Zdzisław Śniadach, który zaapelował do obecnych, aby godnie reprezentowali szkołę i rozwijali w niej swoje pasje oraz przykładali się solidnie do swoich obowiązków. Na koniec przemówił Michał Strupiechowski – przewodniczący samorządu uczniowskiego.

Po tej części nastąpił najważniejszy punkt uroczystości. Przedstawiciele wszystkich ośmiu klas I ślubowały przed sztandarem szkoły oraz w obecności rodziców i grona pedagogicznego ślubowali: uczciwie spełniać swoje obowiązki, szanować tradycje szkoły, wyrabiać w sobie uczciwość i prawdomówność oraz pracować nad uczciwością i pracowitością. Po ślubowaniu dyrektor szkoły wręczył przedstawicielom klas I Ceremoniał szkoły i Kodeks etyczny obowiązujący w naszej placówce.

Galeria artykułu