Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Rekrutacja 2020

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Ekonomik dla Niepodległej
2019-10-29 13:03 przez Administrator ZSE

Zespół Szkół Ekonomicznych obchodzi Dzień Edukacji Narodowej


W piątek 11 października 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Dyrektor Szkoły Pan Stefan Procyk, który podziękował wszystkim nauczycielom za wkład w edukację uczniów. Podczas przemówienia wspomniał o wielkim sukcesie  polskiej pisarki Olgi Tokarczuk, która otrzymała literacką nagrodę Nobla. Podziękowania były również kierowane do pracowników administracji i obsługi. Dyrektor Stefan Procyk skierował również podziękowania wszystkich uczniów za pracę i aktywne działania na rzecz środowiska szkolnego. Jako kolejni zabierali głos Przewodniczący Rady Rodziców pan Zdzisław Śniadach i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Michał Strupiechowski. 

Część artystyczną przygotowała klasa 3a. Rozpoczęli od recytacji wierszy okolicznościowych. Następnie poprowadzono Galę Belfer Roku. W trakcie Gali przyznano, w pięciu kategoriach, statuetki Złote Belfry. Zwycięscy zostali wyłonieni w tajnym i powszechnym głosowaniu. Nadrzędnym celem konkursu było wskazanie nauczycieli - autorytetów pośród młodzieży, przewodników nie tylko w szkolnej nauce, ale także w życiu. Na zakończenie wyrecytowano wiersz Tadeusza Śliwiaka „Kwiaty dla nauczycieli” oraz symboliczną różą podziękowano wszystkim wspaniałym nauczycielom oraz pracownikom Technikum nr 7.

Galeria artykułu