Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Rekrutacja 2020

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Ekonomik dla Niepodległej
2020-01-13 22:23 przez Administrator ZSE

Ekonomik ponownie najlepszą Szkołą w województwie! (ranking Perspektyw 2020)


W 22. rankingu Perspektyw Technikum nr 7 uzyskało pierwsze miejsce wśród techników w województwie warmińsko- mazurskim oraz tytuł Złotej Szkoły (przyznawany stu najlepszym technikom w kraju; w naszym województwie tylko nasza szkoła uzyskała to wyróżnienie). Jest to wielki sukces uczniów oraz dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych. Gratulujemy serdecznie!

O miejscu w rankingu decydują wyniki pisemnych egzaminów maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz sukcesy na olimpiadach i konkursach.

9 stycznia 2020 r. w uroczystej gali laureatów rankingu, która odbyła się w Warszawie, uczestniczyła delegacja ZSE: pan dyrektor Stefan Procyk, pani wicedyrektor Katarzyna Głybowicz, oraz uczniowie: Paulina Seliwiak, Izabela Niewdzięczna, Dominik Swed i Michał Strupiechowski.

Uzyskany wynik potwierdza wypracowany przez Szkołę wysoki poziom- Technikum nr 7 corocznie uzyskuje tytuł Złotej Szkoły i jest w czołówce techników w województwie i kraju.

Galeria artykułu