Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika    ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 37 58, fax. (89) 527 35 01, sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl


PROMOCJA

e-Dziennik

Plan lekcji

Rekrutacja 2020

Wirtualny Spacer

Matematyka w zarządzaniu

Bursa nr 1

Ekonomik dla Niepodległej
2009-11-24 19:04 przez

Konkurs "Drzewo genealogiczne Mikołaja Kopernika"


W ramach obchodów 700-lecia Fromborka nasza szkoła wyszła z inicjatywą zorganizowania konkursu międzyszkolnego "Drzewo genealogiczne Mikołaja Kopernika". Konkurs jest skierowany do szkół w województwie warmińsko - mazurskim, których patronem jest Mikołaj Kopernik.

Regulamin konkursu :

1. Organizator :
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

2. Cele konkursu :
- Zachęcenie uczniów do poszukiwań w różnych źródłach informacji na temat  Mikołaja Kopernika
- Rozbudzenie zainteresowań genealogią, własną tożsamością
- Rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych
- Rozwijanie umiejętności pracy w zespole
- Zapoznanie z metodyką pracy naukowej z naciskiem na podawanie źródeł informacji

3. Uwagi ogólne
- Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół, których patronem jest Mikołaj Kopernik na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
- Konkurs odbywa się w dwóch etapach :
Etap I - konkurs szkolny (proponowany termin styczeń 2010 r., ogłoszenie wyników w dniu patrona- luty 2010, prezentacja prac zwycięzców w szkole). W ramach etapu szkolnego można sporządzić drzewo genealogiczne Mikołaja Kopernika w formie oprawionego wydruku, które będzie stanowiło stałą ekspozycję w szkole.
Etap II - konkurs międzyszkolny (proponowany termin kwiecień 2010 r.)
- Konkurs oparty jest na współzawodnictwie zespołowym, w każdej szkole zachęcamy młodzież do wykonania prac w zespołach. W ramach zespołu  współpracują ze sobą uczniowie uzdolnieni plastycznie z uczniami, którzy są miłośnikami poszukiwań historycznych. Do udziału w konkursie motywują młodzież nauczyciele , bibliotekarze, opiekunowie zajęć pozalekcyjnych
- Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką na dowolnym formacie drzewa genealogicznego Mikołaja Kopernika. Ważna jest estetyka pracy, ale również jak najbardziej rozbudowane drzewo genealogiczne Mikołaja Kopernika. Ważną rolę w poszukiwaniach będą odgrywali nauczyciele, którzy powinni wskazać młodzieży kierunki poszukiwań. Przy okazji konkursu można zorganizować w szkole spotkanie z osobą, która ma dużą wiedzę na temat poszukiwań genealogicznych, takie spotkanie może stać się inspiracją do tworzenia drzewa genealogicznego własnej rodziny.

4. Warunki uczestnictwa
- Termin zgłoszenia do udziału w konkursie upływa z dniem 31 stycznia 2010 r., zgłoszenia prosimy przysyłać na adres mailowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie : sekretariat@ekonomik.olsztyn.pl
- Termin składania prac upływa z dniem 31 marca 2010 r. Prace prosimy przesłać lub dostarczyć na adres : Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn
- Do prac należy dołączyć następujące informacje :
- Imiona i Nazwiska uczniów , którzy są autorami pracy
- Wykaz źródeł z których korzystano (bibliografia)
- Nazwa i adres szkoły
- Imię i Nazwisko opiekuna
- Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą plastyczną (załącznik nr 1 do Regulaminu) na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody - przez Uczestników i ich opiekunów - na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora- wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestników dla potrzeb konkursu
- Najlepsze prace zostaną wyeksponowane jako podsumowanie konkursu (być może) na obchodach 700 - lecia Fromborka w czerwcu lub wrześniu 2010 r.

5. Przebieg eliminacji :
Informacja o wynikach będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie www.ekonomik.olsztyn.pl
Wręczenie zwycięzcom dyplomów oraz nagród nastąpi w ich szkołach do dnia 15 czerwca 2010 r.

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do konkursu /.doc/