O nas

Ideą utworzenia schroniska w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych jest propagowanie turystyki krajoznawczej umożliwiającej poznanie regionu Warmii i Mazur.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sezonowe zostało powołane na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyn nr LI/586/09.
Utworzone w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie schronisko jest placówką oświatowo-wychowawczą. Funkcję dyrektora jednostki pełni Stefan Procyk Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie. Z usług naszego schroniska można skorzystać od piątku do niedzieli w trakcie trwania roku szkolnego jak również codziennie w czasie ferii i wakacji.